Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээлийн улирлын шалгалтын асуулт

2012-05-14 21:59

 

 

1.      Нягтлан бодох бүртгэлийн үүсэл хөгжил

2.      Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт

3.      Нягтлан бодох бүртгэл бизнесийн хэл болох нь

4.      Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд

5.      Нягтлан бодогчийн эрх үүрэг, үйл ажиллагаандаа хориглох зүйл

6.      Бизнесийн зохион байгуулалтын хэлбэрүүд

7.      Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, түүний онцлог

8.      Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, түүний онцлог

9.      УНББ ба СНББ-ийн ялгаа

10.  Санхүүгийн тайлангийн тухай ойлголт

11.  СТ-1 буюу балансын тайлангийн тухай, түүний зорилго

12.  СТ-2 буюу орлого, үр дүнгийн тайлангийн тухай, түүний зорилго

13.  СТ-3,өмчийн өөрчлөлтийн тайлангийн тухай, түүний зорилго

14.  СТ-4  буюу мөнгөн гүйлгээний тайлангийн тухай, түүний зорилго

15.  Дансны тухай ерөнхий ойлголт, ангилал

16.  Балансын буюу байнгын дансны тухай ойлголт, онцлог

17.  Түр буюу холимог дансны тухай ойлголт, онцлог

18.  Давхар бичилтийн үүсэл

19.  Давхар бичилтийг нягтлан бодох бүртгэлд хэрэглэх нь

20.  Нягтлан бодох бүртгэлхөтлөх үе шат

21.  Анхан шатны баримтын тухай ойлголт, ангилал

22.  Анхан шатны баримтаар ажил гүйлгээг бүртгэлд тусгах нь

23.  Ажил гүйлгээг шинжлэх / жишээгээр тайлбарлах/

24.  Ерөнхий журналын тухай ойлголт, ажил гүйлгээг ерөнхий журналд шилжүүлэн бүртгэх

25.  Ерөнхий дэвтэрийн тухай ойлголт, ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтэрт бүртгэх арга зүй

26.  Т данс ба ерөнхий дэвтэрийн хамаарал

27.  Балансын тэнцлийн тухай ойлголт /Хөрөнгө=Өр төлбөр+Эзэмшигчийн өмч/

28.  Шалгах балансын онцлог, ач холбогдол

29.  Шалгах балансын бүтэц, бэлтгэх арга зүй

30.  Ажлын хүснэгтийн үндсэн ойлголт үүрэг, давуу тал

31.  Ажлын хүснэгтийн зорилго, бүтэц

32.  Тохиргоо бичилтийн тухай ойлголт

33.  Тохируулсаны дараах шалгах балансын тэнцэл, ач холбогдол

34.  Орлого гэж юу вэ?

35.  Зардал гэж юу вэ?

36.  Ашиг гэж юу вэ?

37.  Сөрөг дансны тухай ойлголт

38.  Хаалтын бичилт гэж юу вэ?

39.  Орлого зардлын нэгдсэн дансны үүрэг зориулалт

40.  Мөнгөн суурь ба аккруэль суурьт бүртгэлийн ялгаа

41.  Үйлдвэрлэл эрхэлсэн аж ажуй нэгжийн тухай

42.  Худалдаа эрхэлсэн аж ахуй нэгжийн тухай

43.  Үйлчилгээ эрхэлсэн аж ахуй нэгжийн тухай

44.  Актив гэж юу вэ?

45.  Пассив гэж юу вэ?

46.  Эргэлтийн хөрөнгийн тухай

47.  Эргэлтийн бус хөрөнгийн тухай

48.  Мөнгөн хөрөнгө ба авлагын дансны тухай

49.  Үндсэн хөрөнгийн тухай ба түүний төрөл

50.  Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн тухай ойлголт

51.  Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд

52.  Биет ба биет бус хөрөнгийн тухай

53.  Хорогдлын тухай ойлголт

54.  Өр төлбөрийн дансдын тухай, ангилал

55.  Богино хугацаат өр төлбөрийн тухай ойлголт

56.  Урт хугацаат өр төлбөрийн тухай ойлголт

57.  Эзний өмчийн дансдын тухай

58.  Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг гэж юу вэ?

59.  Борлуулалт ба түүнийг бүртгэх, хөнгөлөлт буцаалтыг бүртгэх

60.  Эхлэлийн ба дуусгалтын балансын тухай

61.  Ажил гүйлгээг шалгах балансын тусламжтайгаар хэрхэн хянах вэ?

62.  Өдөр тутмын ажил гүйлгээг бүртгэх хэрэгцээ, шаардлага

63.  Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ гэж юу вэ?

64.  Мөнгөний орох урсгал, ямар орлогын дансд байдаг вэ?

65.  Мөнгөний гарах урсгал, ямар зардлын дансд байдаг вэ?

66.  Орлогын тайлан ба түүний зорилго

67.  Орлогын тайланг бэлтгэх нь

68.  Худалдааны байгууллагын орлогын тайлан, түүнийг бэлтгэх аргачлал

69.  Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн орлогын тайлан, түүнийг бэлтгэх аргачлал

70.  Үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуй нэгжийн орлогын тайлан, түүнийг бэлтгэх аргачлал

71.  Цэвэр ашиг ба хуримтлагдсан ашгийг тодорхойлох

72.  Цэвэр хөрөнгө гэж ямар хөрөнгийг ойлгох вэ?

73.  Дансдын үлдэгдлийг зөв тодорхойлох нь

74.  Хойшлогдсон орлого ба зардлуудад тохиргоо бичилт хийх

75.  Хуримтлагдсан орлого ба зардлуудад тохиргоо бичилт хийх

76.  Хойшлогдсон ба хуримтлагдсан орлого, зардлуудыг бүртгэх нь

77.  Тохиргоо бичилт хийх шаардлага

78.  Тохируулсны дараах шалгах баланс бэлтгэх аргачлал

79.  Хөрөнгө, өр төлбөр, эздийн өмчийн дансны өөрчлөлт ба үлдэгдэл

80.  Орлого, зардлын дансдын үлдэгдлийг капитал дансруу хаах нь

81.  Орлого зардлын нэгдсэн данс нээж, хаалтын бичилт хийх

82.  Ажлын хүснэгтийн бүтэц, түүнийг бэлтгэх үе шатуудыг нэрлэж тайлбарла.

83.  Ажлын хүснэгт бэлтгэхийн ач холбогдол

84.  Ажлын хүснэгтэнд үлдэгдэл баланс бэлтгэх нь

85.  Худалдааны байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл юу вэ?

86.  Худалдааны байгууллагын бүртгэлийн онцлогийг тайлбарла.

87.  Тайлант хугацааны орлогын тайлан бэлтгэх

88.  Тайлант хугацааны зардлыг ангилан бүртгэх

89.  Ажлын хүснэгт ашиглан худалдааны байгууллагын санхүүгийн тайланг бэлтгэх аргачлал юу вэ?

90.  Худалдааны байгууллагын орлого, үр дүнгийн тайлан гаргах

91.  Худалдааны байгууллагын эзний өмчийн тайлан бэлтгэх

92.  Худалдааны байгууллагын мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх

93.  Худалдааны байгууллагын үлдэгдэл баланс бэлтгэх

94.  Худалдааны болон үйлдвэрлэл эрхэлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуй нэгжүүдийн бүртгэлийн ялгааг тайлбарлана уу?

95.   Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх

96.  Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх

97.  Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн бүтэц

98.  Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх аргууд

99.  Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үйл явц

100.          Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга бэлтгэх арга зүй

Ангилал : Шалгалт | Нийтэлсэн : Ray | Уншсан (1281) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

  1. saranchimeg :
    2014-05-31 19:10

    сайн байна уу ? бибиш багш заримыг нь зааж өгөөгүй байна номон дээр алга

  2. JO :
    2014-05-27 12:03

    хорогдол гологдолтой үед өртгийн тайлан бэлтгэх талаар мэдээлэл өгөөч

Сэтгэгдэлийн тоо : 2

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл